Mäeltse kogudusehoone

Mäeltse kogudusehoone ja kuuri värvimistööd, mis sisaldasid vana lahtise värvi eemaldamist, pinna lauskruntimist ja värvimist kahes kihis õlivärviga. Lisaks kititi aknad ja värviti need kahes kihis aknavärviga.

Eestvaade

Tagantvaade

Tagasi