Tehtud tööd

Valik 2016. aastal teostatud töid:

Emmaste bussijaama renoveerimistööd

Eramaja värvimine Laukal

Kõrgessaare A&O kaupluse puit- ja metallosade maalritööd

Kärdla Konsumi tellisseina värvimine

Korteriühistu rõdude renoveerimine Kärdlas

MTÜ Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda hoone renoveerimine

Rannapaargu kohviku köögi värvimistööd

 

Valik 2015. aastal teostatud töid:

Emmaste vallamaja värvimistööd

Kogudusehoone värvimistööd Mäeltsel

Käina kiriku katuse tõrvamine

Kortermaja puitosade töötlemine Pinotex puidukaitsevahendiga Kärdlas

Korteriühistu trepikoja värvimistööd Kärdlas